Baan- en Gedragsregels

Iedereen is verplicht de baan af te hangen. Ook als het rustig is (lijkt). Dat voorkomt misverstanden als je zelf al op de baan staat. Het is immers niet duidelijk hoe lang je al staat te spelen.

Als er op het afhangbord voor een bepaald tijdstip geen specifieke groep is aangegeven zijn de banen voor alle leden beschikbaar en gelden de normale afhangregels.

Bij toernooien en evenementen zal het afhangbord aangeven welke banen eventueel overblijven voor vrij spelen. Tijdens competitiedagen kan het erg druk zijn. De vrijdagavondcompetitie heeft vaak alle banen nodig. Tijdens competitie op zaterdagen en zondagen streven wij ernaar minimaal 1 baan vrij te houden (maar dit lukt niet altijd, raadpleeg het afhangbord (hier op in de ClubApp bij "baanoverzicht") en/of benader de VCL op het park

Iemand die (nog) niet lid is mag maximaal drie maal geïntroduceerd worden. Het Manger Cats lid, dat hem of haar introduceert, dient € 3,50 aan de Bar in de kantine te betalen. 

Introducés krijgen een speciaal afhangpasje. Jeugdleden kunnen andere jeugdigen (jonger dan 18 jaar) introduceren. Dit is weliswaar kosteloos, maar hierbij geldt wel dat een niet-jeugdlid niet meer dan drie keer geïntroduceerd mag worden. Als je je niet meldt, word je gevraagd de baan te verlaten.

Op competitiedagen heeft de VCL (Vereniging Competitie Leider) het recht vrije banen voor competitie te laten gebruiken. Dit zal alleen in noodsituaties gebeuren. 

 

Spelen en het weer

Om er voor te zorgen dat onze gravelbanen zo optimaal mogelijk bespeelbaar blijven vind je hieronder een schematisch overzicht van wat je zelf kunt doen of soms moet doen om de baan goed in conditie te houden. Daarnaast kan de groundsman, een bestuurslid of de verenigingscompetitieleider (VCL) je altijd vragen om de baan niet te betreden en/of je te vragen om klein onderhoud (bijv. sproeien) te plegen. Ook kan de groundsman je te allen tijde vragen om de baan –tijdelijk- te verlaten omdat er onderhoud aan de baan gepleegd moet worden.

 

Dank alvast voor uw medewerking !

Weertype

Wat ziet u aan de baan

Wat te doen Tennissen ja/nee

Toelichting

Lichte regen

De baan kleurt donker

Nog geen plasvorming.

Zolang de baan niet gaat glimmen of plasvorming op treedt, kun je tennissen.

GLIMMEN IS STOPPEN !!

Denk svp altijd aan je eigen veiligheid. Op een natte baan glijd je eerder uit.

Normale en flinke regen

Plassen op de baan.

Je mag beslist niet tennissen op de baan.

Gebeurt het tijdens jouw training/ partij, dan direct de baan af. Niet gaan slepen, dat maakt dat je het gravel te veel naar een bepaalde kant trekt en elders gaten sleept.NIET prikken.

In verband met uitglijden en het stuklopen van –natte- baan niet betreden.

In een beperkt aantal gevallen mag er gesponst worden (grote toernooien), maar dan alleen op aangeven van de groudsman, bestuur of verenigingscompetitieleider (VCL)

Sneeuw

De baan is wit (sneeuw)

De baan beslist niet betreden. Ook nadat de sneeuw van de baan af is, niet op de baan ivm een waarschijnlijk bevroren ondergrond, danwel een ondergrond die gaat ontdooien.

Sneeuwruimen is niet aan de orde. Helaas gewoon wachten tot het verdwenen is.

Een ontdooiende ondergrond geeft een dun laagje water wat een soort glimmende spiegel lijkt/wordt. Niet op lopen want je maakt de structuur van het gravel stuk. Bovendien is het voor je eigen veiligheid (uitglijden)

Vorst

De baan is vaak wat lichter van kleur. Het gravel lijkt wat ‘ronder’ (ook wel korreliger)

Bij VORST NIET SPELEN. Bij opdooi, waarbij de gravellaag aanvoelt als een spons, mag er niet op gelopen noch gespeeld worden totdat de vorst uit de grond is.

Zie sneeuw. Je moet helaas wachten tot de totale onderlaag ontdooid is. Dwz: de spiegelende waterlaag verdwenen (verdampt) is. Grofweg kan er tot 11.00 uur NIET gespeeld worden.

Droogte

De baan is licht oranje van kleur en bovendien erg stoffig. Zowel wanneer je op de baan bent, als wanneer je sleept, zie je grote of kleine stofwolken omhoog komen.

Vegen en aansluitend kort of lang sproeien.

Kortstondig sproeien:

Als er direct na jouw weer gespeeld moet worden (competitie en officiële toernooien). Eerst vegen. Met hand sproeien.

Langdurig sproeien:

Als de verwachting is dat er die dag en/of de dagen erna geen regen gaat komen, en/of als er geen directe noodzaak is om alle banen in gebruik te nemen. Automatisch sproeien, 5-10 min.

De groundsman, een bestuurslid of de VCL kan altijd aangeven dat de banen eerst gesproeid moeten worden, voordat je de baan weer op mag.

Bij zeer stoffige banen: vooraf kort sproeien, zodat je niet in het stof speelt!!

SPROEIEN IN ‘BROES- STAND’. De sproeier zo’n 50-75 cm boven het oppervlak houden en de baan nat maken. Eerst de schaduwkant ! En svp vooral rond de baseline.

Na afloop altijd de handel op stand uit.

Als de baan net gesproeid is, dan even wachten met erop tennissen. Bij plasvorming zelfs ietsje langer wachten. Anders maak je kuilen of kun je uitglijden.

 

Sproei-instructie

 1. Eerst banen vegen (in rondjes!!)

 2. Aan schaduwkant beginnen met sproeien.

 3. Slang goed uitrollen richting schaduwkant.

 4. Met de wind mee sproeien.

 5. Rode/gekleurde handel (beneden aan stang) kwart slag draaien.

 6. Spuitstuk omhoog.

 7. Sproeier zo’n 50-75 cm boven gravel houden. Niet te dicht bij het gravel anders spuit je gravel weg.

 8. Sproeier niet te veel in de lucht houden; het gravel moet nat worden, niet de lucht.

 9. Bij veranderen van baanhelft, mondstuk altijd omhoog houden en de slang mee trekken.

 10. Royaal om de hele baan spuiten, dus ook het middenstuk en achter de baan.

 11. Denk aan ander spelers die nog op de baan staan.

 12. Klaar met spuiten, let er dan op dat het spuitstuk omhoog wijst als je de watertoevoer stopt.

 13. Rode handel weer kwartslag terugdraaien, zodat er geen water meer uit komt.

 14. Slang netjes terug oprollen, zodat anderen er niet over struikelen.

Veeginstructie

- Het sleepnet van het haakje halen.

- Eenmaal rondom in een groot rond om de baan vegen (+ 2 ½  m).

- Daarna in de lengte rest van de baan vegen.

- Eindigen met vegen door in de breedte eenmaal vlak vóór en eenmaal vlak nà de baseline (achterlijn) te vegen.

- Na gebruik het sleepnet terug hangen op het haakje svp.

 

 

Gedragsregels

Reglement van orde van TV Manger Cats

Artikel 1

De banen mogen uitsluitend belopen worden met door het bestuur goedgekeurde gravel tennisschoenen met vlakke zool zonder noppen; het spelen op andere schoenen* is ten strengste verboden.

Artikel 2

De spelers moeten op de tennisbaan gekleed zijn in correcte tenniskleding**, dit ter beoordeling van een bestuurslid.

Artikel 3

Kinderen die niet tennissen mogen alleen onder begeleiding op het park. Ouders die tennis spelen mogen wel kinderen meenemen maar moeten er voor zorgen, dat deze kinderen geen overlast voor andere spelers veroorzaken.De aanwezigheid van jeugdleden, met of zonder ouders, is altijd volledig voor eigen verantwoording dan wel die van de ouders/verzorgers. Het bestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor jeugdleden of eventuele calamiteiten die hen overkomen.

Artikel 4

Honden zijn op het park alleen toegelaten als zij aangelijnd zijn en geen overlast veroorzaken. De verzorger van de hond dient hondenpoep meteen zelf op te ruimen.

Artikel 5

Spelen is alleen toegestaan, als de betreffende baan met de eigen actuele spelerspas is afgehangen. Afhangen is verplicht. Naast het afhangbord, hangt een baanschema met welke ledengroep op welke dagen en tijdstippen op welke baan mogen afhangen. Een enkelspel heeft recht op 45 minuten speeltijd, een dubbelspel op 60 minuten speeltijd. Een drietal wordt aangemerkt als enkelspel. De baanregels horen bij iedereen bekend te zijn.

Artikel 6

Alle gedragingen, die naar het oordeel van het bestuur, in strijd zijn met de goede orde en zeden zijn bijvoorbeeld:- overmatig gebruik van alcohol;- hinderlijk of onbehoorlijk optreden;- spelen op het terrein van aangrenzende percelen;- het maken van muziek;- het spelen met ballen buiten de banen, alsmede het meenemen naar het park van ballen anders dan tennisballen;- het beklimmen van omrasteringen;- het verontreinigen van banen of park;- elk gedrag, waardoor schade kan ontstaan aan banen, gebouwen, hekwerken, netten, etc.

Artikel 7

Bij nachtelijk vertrek moet de rust op het park worden gerespecteerd en Er mag niet worden geclaxonneerd bij vertrek.

Artikel 8

Het bestuur is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers of bezoekers op het park, vóór, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht. Het bestuur is ook niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen of zaken, ook al wordt er toezicht op gehouden.

Artikel 9

Heeft een persoon of meerdere personen schade toegebracht op het tennispark, dan moeten zij het bestuur hiervan onmiddellijk in kennis stellen en desgevraagd de schade vergoeden.

Artikel 10

Roken is in het gehele clubhuis wettelijk verboden. Roken op de banen, het gebruik van kauwgom,  en het gebruik van consumpties en/of glaswerk op de banen, is verboden. Het naar de banen of looppaden verplaatsen van terrasmeubilair is verboden.

Artikel 11

Aanwijzingen van een bestuurslid betreffende het gebruik (ook sproeien) van de  banen of betreffende de orde op de banen horen strikt te worden opgevolgd. Steeds wanneer dit door een bestuurslid nodig wordt geacht, moet gelegenheid worden gegeven tot het sproeien van de banen of tot ander noodzakelijk onderhoud. Indien de een bestuurslid niet aanwezig is, dan worden de leden geacht zelf te sproeien als de weersomstandigheden dit vragen. Zie voor de wijze van sproeien de sproei-instructie.

Artikel 12

Slechts met schriftelijke toestemming van de parkdirectie is het toegestaan andere dan de aan het park verbonden tennisleraren les te laten geven.

Artikel 13

Een bestuurslid heeft het recht een ieder, die zich niet houdt aan dit reglement, van het park te verwijderen of te doen verwijderen.

Artikel 14

Het bestuur behoudt zich het recht uitzonderingen te maken op de reglementen.

Artikel 15

In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 16

Een ieder, waarop dit reglement van toepassing is, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement. Het is daartoe op een voor iedereen toegankelijke plaats in het clubgebouw opgehangen en is ook te lezen op internet (www.mangercats.nl).

* Andere schoenen

Het is ten strengste verboden "andere schoenen"  te dragen, zoals vermeld in het reglement van orde, worden onder meer bedoeld:

- loopschoenen

- gympen

- basketbalschoenen

- kunstgrashockeyschoenen

- kunstgrasvoetbalschoenen

- indoorschoenen

- zaalvoetbalschoenen

- aerobicschoenen

- alle andere schoenen, niet zijnde WITTE tennisschoenen

Onder tennisschoenen wordt verstaan "schoeisel dat speciaal voor tennis is ontworpen" en dat tevens het speelvlak van de baan niet kan beschadigen. Dit betekent dat de zool vlak moet zijn, maar een ingewerkt profiel mag hebben, waarbij de afzonderlijke profielranden niet verder uit elkaar mogen liggen dan maximaal 2 millimeter. Let hier op bij de aankoop van uw schoenen. Niet elke sportschoen is een tennisschoen (bij tennisschoenen ligt het profiel in de zool!).

** Tenniskleding

Heren en jongens

Voor heren wordt met "correcte tenniskleding" zoals vermeld in het reglement van orde in elk geval NIET bedoeld:- mouwloze shirts- overhemden- voetbalbroeken- voetbalshirts- bermudashorts- fietsbroeken- vrijetijdsbroeken- spijkerkleding

Dames en meisjes

Voor dames wordt met "correcte tenniskleding" zoals vermeld in het reglement van orde in elk geval NIET bedoeld:- leggings- blouses- bermudashorts- fietsbroeken- vrijetijdsbroeken- spijkerkledingHet gekleed gaan in andere sport- en/of vrijetijdskleding dan tenniskleding is niet toegestaan. Het bestuur of haar gemachtigde heeft het recht een ieder die zich op de baan bevindt, met naar het oordeel van het bestuur, niet-correcte tenniskleding, het speelrecht te ontzeggen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 513 175

Address

J. Manger Catslaan 2
3971 JM Driebergen